Evropska komisija je 19. jula 2021. godine donijela Strategiju za šume do 2030.godine , koja uključuje paket mjera za  smanjenje emisije gasova staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine i postizanje klimatske neutralnosti u EU do 2050. godine,

Strategija šuma postavlja viziju i određuje konkretne akcije za povećanje količine i kvaliteta šuma u EU, kao i jačanja njihove zaštite, obnove i otpornosti. Istovremeno, ima za cilj pošumljavanje i unaprjeđenje kvaliteta šuma u ​​EU, kao i akcije u cilju njihove zaštite i obnove, saopštila je Evropska komisija.

Nova struktura upravljanja šumama stvoriće, kako se navodi, sveobuhvatniji prostor za države članice, vlasnike i upravnike šuma, industriju, akademsku zajednicu i civilno društvo da razgovaraju o budućnosti šuma u ​​Evropskoj uniji i pomognu u njihovom očuvanju za generacije koje dolaze.

Aktivnosti predložene Strategijom treba da  utiču na povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima te tako doprinesu ublažavanju klimatskih promjena.

Strategija se obavezuje na strogu zaštitu primarnih i starih šuma, obnavljanje degradiranih šuma i osiguravanje održivog upravljanja šumama i to na način koji omogućava očuvanje vitalnih usluga ekosistema koje šume pružaju i od kojih zavisi društvo.

Strategijom će se promovisanje one prakse upravljanja šumama koje su najprikladnije za klimu i biološku raznolikost, naglasiti potreba zadržavanja drvne biomase u granicama održivosti te podsticati korišcenje drva s efikasnim  resursima u skladu s kaskadnim načelom – odnosno prema sljedećem redoslijedu prioriteta: proizvodi od drva, produženje njihovog vijeka trajanja, ponovna upotreba, recikliranje, bioenergija i odlaganje.

Strategiju prati i Plan  za  sadnju tri milijarde dodatnih stabala u Evropi do 2030. godine, uz poštovanje svih ekoloških principa i obezbjeđivanje  sadnje „pravog stabla na pravom mjestu i sa pravom svrhom.“

Vise informacija ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3723

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu