Evropska komisija je 2. jula 2020. usvojila Smjernice za evropska djela i  Smjernice o platformama za dijeljenje video zapisa,  u cilju  sprovođenja revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama.

Smjernice za evropska djela :Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama ojačane su obaveze promovisanja evropskih filmova i televizijskih emisija u uslugama na zahtjev, čiji pružaoci u svojim katalozima moraju obezbijediti  najmanje 30 % evropskog sadržaja i isticati takav sadržaj. Ovom direktivom se državama članicama omogućava da pod određenim uslovima od pružalaca medijskih usluga koji imaju poslovni nastan u drugoj državi članici, ali im je ciljna publika na njihovom državnom području, zahtijevaju finansijski doprinos produkciji evropskih djela. Smjernice uključuju i preporučenu metodologiju za izračunavanje udjela od 30% evropskog sadržaja u svakom nacionalnom katalogu na osnovu filmskih naslova i sezona televizijskih serija, kao i objašnjavaju definiciju „male publike“ i „malog prometa“, s obzirom na to da su manji pružaoci usluga oslobođeni obaveze promovisanja evropskih radova, čime ne ugrožavaju razvoj tržišta ili sprečavaju nove učesnike da uđu na tržište.

Smjernice o platformama za dijeljenje video zapisa:Revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama standardi Evropske unije o nezakonitom i štetnom sadržaju proširuju se na platforme za razmjenu video zapisa, uključujući usluge kao što su društveni mediji, kojim pružanje audiovizuelnih sadržaja nije glavna djelatnost, ali im je i dalje jedna od osnovnih funkcionalnosti. Zbog toga će, slično kao i tradicionalni medijski akteri, i akteri na internetu morati obezbijediti  zaštitu korisnika od govora mržnje i zaštitu maloljetnika od štetnog sadržaja. Internetske platforme moraju preduzeti mjere protiv označenog sadržaja kojim se podstiče nasilje, mržnja i terorizam te osigurati odgovarajuće oglašavanje i plasman proizvoda u dječjim programima. U tom kontekstu smjernice državama članicama pružaju alate koji će im pomoći da procijene koje bi internetske usluge treba da  budu obuhvaćene evropskim medijskim okvirom. U njima se utvrđuje i lista relevantnih pokazatelja kojima se države članice mogu koristiti pri ocjenjivanju je li neki audiovizualni sadržaj osnovni, a ne samo minoran ili dopunski dio određene internetske platforme. Osim toga, u smjernicama se u obzir uzima dinamična priroda okruženja internetskih platformi te se nastoji osigurati fleksibilnost u toj oblasti.

Revidirana Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama usvojena je 2018. a države članice su obavezne da  do 19. septembra 2020. prenesu  njene odredbe  u nacionalno zakonodavstvo.

Više informacija https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1209

Integralni tekstovi smjernica dostupni su ovdje.

 

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu