Evropska komisija  usvojila Pravila koja će platne usluge učiniti bezbjednijim

/, Novo/Evropska komisija  usvojila Pravila koja će platne usluge učiniti bezbjednijim

Evropska komisija  usvojila Pravila koja će platne usluge učiniti bezbjednijim

Komisija je 27. novembra 2017.usvojila Pravila kojima  pomažu da se sprovede revidirana Direktiva o platnim uslugama čiji je cilj modernizacija platnih usluga u Evropi kako bi se održao korak sa tržištem koje se brzo razvija i kako bi se otvorio prostor za procvat e-trgovine u Evropi. Ona ce potrošačima omogućiti da koriste inovativne usluge koje nude pružaoci usluga treće strane (poznati kao FinTech kompanije), uz istovremenu garanciju visokog nivoa zaštite podataka i bezbjednosti za potrošace i preduzeća u EU. Njima su obuhvaćena rješenja za plaćanje i alati za upravljanje ličnim finansijama koji objedinjuju informacije sa različitih računa.

To će potrošačima omogućiti i pristup praktičnijim, ekonomičnijim i inovativnijim rješenjima pružalaca platnih usluga.

U većini slučajeva za plaćanje više neće biti dovoljno upisati lozinku ili podatke o kreditnoj kartici. U određenim slučajevima treba će se unijeti kod koji vrijedi samo za određenu transakciju i još dva nezavisna elementa, čime  se želi znatno smanjiti nivo prevara za sve načine plaćanja, posebno internetska plaćanja, te zaštititi povjerljive finansijske podatke korisnika.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images

 

2018-01-11T15:09:38+00:00November 29th, 2017|EU, Novo|