Komisija je 27. novembra 2017.usvojila Pravila kojima  pomažu da se sprovede revidirana Direktiva o platnim uslugama čiji je cilj modernizacija platnih usluga u Evropi kako bi se održao korak sa tržištem koje se brzo razvija i kako bi se otvorio prostor za procvat e-trgovine u Evropi. Ona ce potrošačima omogućiti da koriste inovativne usluge koje nude pružaoci usluga treće strane (poznati kao FinTech kompanije), uz istovremenu garanciju visokog nivoa zaštite podataka i bezbjednosti za potrošace i preduzeća u EU. Njima su obuhvaćena rješenja za plaćanje i alati za upravljanje ličnim finansijama koji objedinjuju informacije sa različitih računa.

To će potrošačima omogućiti i pristup praktičnijim, ekonomičnijim i inovativnijim rješenjima pružalaca platnih usluga.

U većini slučajeva za plaćanje više neće biti dovoljno upisati lozinku ili podatke o kreditnoj kartici. U određenim slučajevima treba će se unijeti kod koji vrijedi samo za određenu transakciju i još dva nezavisna elementa, čime  se želi znatno smanjiti nivo prevara za sve načine plaćanja, posebno internetska plaćanja, te zaštititi povjerljive finansijske podatke korisnika.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images