Evropska komisija  je 1. februara 2018.  objavila Uredbu kojom se uvode konačne zaštitne mjere na uvoz proizvoda od čelika.

Mjere su stupile na  snagu  2. februara 2019., a zamijeniće privremene mjere iz jula 2018. koje su uvedene u okviru odgovora Evropske unije na odluku SAD-a o uvođenju carina na proizvode od čelika.

Mjere su u potpunosti usklađene s pravilima WTO-a. Odnose se na 26 kategorija proizvoda od čelika, a sastoje se od carinskih kvota iznad kojih će se primjenjivati carinska stopa od 25 posto. Za najvažnije zemlje dobavljače predviđene su pojedinačne kvote utemeljene na njihovom  prethodnom uvozu.

Dodatne informacije dostupne su u saopšenju  za medije     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_en.htm

i tekstu Uredbe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.031.01.0027.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A031%3ATOC.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images