Evropska unija  je 29. aprila  2021. godine donijela Program Digitalna Evropa za period  2021.-2027.

Program ima pet međusobno povezanih specifičnih ciljeva:

  • specifični cilj 1 – računarstvo visokih performansi
  • specifični cilj 2 – vjestačka inteligencija
  • specifični cilj 3 – sajber sigurnost i povjerenje
  • specifični cilj 4 – napredne digitalne vještine
  • specifični cilj 5 – uvođenje i najbolja upotreba digitalnih kapaciteta te interoperabilnost.

Pet specifičnih ciljeva međusobno se razlikuju, ali su međuzavisni. Naime, za povjerenje u vjestačku inteligenciju potrebna je sajber sigurnost, kapaciteti računarstva visokih performansi ključni su za podrsku učenju u kontekstu  vjestačke inteligencije, a sva tri kapaciteta zahtijevaju napredne digitalne vještine.

Iako su pojedinačna djelovanja u okviru Programa povezana s jednim specifičnim ciljem, ciljeve ne bi trebalo posmatrati odvojeno, vec kao okosnicu koherentnog paketa.

Finansijski okvir  za sprovođenje Programa za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2027. iznosi 7 588 000 000 EUR .Okvirna raspodjela iznosa je:

  • 2 226 914 000 EUR za specifični cilj 1 – računarstvo visokih performansi;
  • 2 061 956 000 EUR za specifični cilj 2 – vjestačka inteligencija;
  • 1 649 566 000 EUR za specifični cilj 3 – sajber sigurnost i povjerenje;
  • 577 347 000 EUR za speciifični cilj 4 – napredne digitalne vještine;
  • 1 072 217 000 EUR za speciifični cilj 5 – uvođenje i najbolja upotreba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost.

Program  Digitalna Evropa je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/694 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 29. aprila 2021.

Uredba se  primjenjuje  od 1. januara 2021.

Integralni tekst Uredbe dostupan je  ovdje

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal