Evropska unija uvodi nova pravila o tzv. ekonomiji honorarnih poslova kako bi se osigurali transparentni i predvidivi uslovi za sve radnike.
Evropski parlament glasao o dogovoru postignutom sa zemljama članicama o novim minimalnim pravima za fleksibilne radnike koji rade preko nestandardnih ugovora i u netradicionalnim zanimanjima.
Prema novim pravilima osiguraće se nova minimalna prava za radne uslove koja uključuju: vremensko ograničenje za probni period koje ne bi trebalo biti duže od šest mjeseci; pravo na rad za druge poslodavce uz zabranu navedenih “klauzula o isključivosti” ili “nekompatibilnosti”; pravo na dobivanje propisane obuke besplatno i unutar radnog vremena te pravo na informacije o svim odgovornostima i obavezama unutar prvih sedam dana rada.
Radi se o izmjenama koje su važan korak u socijalnoj politici EU-a.
Države članice moraju ova pravila uvesti u praksu u roku od tri godine.

Više o ovom http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20190404STO35070/parlament-odlucuje-o-boljim-uvjetima-rada-u-gig-ekonomiji