Evropska unija je 20. maja 2021. godine, donijela program Evropske snage solidarnosti  za period 2021.-2027.

 

Opsti  cilj Programa je  povećati učestovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti, prvenstveno u volontiranju, kao sredstvu za jačanje kohezije, solidarnosti, demokratije, evropskog identiteta i aktivnog građanstva u Uniji i van nje, istovremeno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, s posebnim naglaskom na promovisanje održivog razvoja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti.

Specifični  cilj Programa je  pružiti mladima, posebno mladima s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti za učestovanje u aktivnostima solidarnosti kojima se pokreću pozitivne društvene promjene u Uniji i van nje, uz istovremeno unapređivanje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija i olakšavanje njihova trajnog angažmana kao aktivnih građana.

Programom se sastoji od  dvije  tematske oblasti:

  • „učestovanje mladih u aktivnostima solidarnosti”; i
  • „učestovanje mladih u aktivnostima solidarnosti u okviru humanitarne pomoći” („Evropsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć”).

Evropske snage solidarnosti sadrže četiri vrste projekata:

  • volontiranje, kroz koji se mladim ljudima daje prilika da volontiraju u razdoblju od dvije nedjelje do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inostranstvu
  • projekti solidarnosti, solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici
  • volonterski timovi u područjima visokog prioriteta (prioritet u 2021.: oporavak od pandemije bolesti Covid-19)
  • volontiranje u području humanitarne pomoći (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU.

 

Budzet za sprovodjenje Programa za period od 2021. do 2027. iznosi 1 009 000 000 EUR.

Evropske snage solidarnosti pružaju priliku mladima da doprinose društvu, volontiraju i rade za opste dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju te da istovremeno stiiču neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoje vještine.

 

Korisnici Programa  su  :

  • države članice EU;
  • zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učestovanje tih zemalja u programima EU koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima i u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između EU i tih zemalja;
  • zemlje obuhvaćene evropskom politikom susjedstva, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učestovanje tih zemalja u programima EU  koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između Unije i tih zemalja;
  • ostale treće zemlje, u skladu s uslovima utvrđenima u posebnom sporazumu o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu EU pod uslovom da se tim sporazumom: osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestvuje u programima EU i koristi za tu treću zemlju;

 

Tekst Uredbe (EU) 2021/888 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. maja 2021. uspostavljanju  programa Evropske snage solidarnosti i o stavljanju van snage uredbi (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014 dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:202:FULL&from=HR

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal