Danas, 11. novembra 2019. objavljen je  poziv u oviru Evropskih snaga solidarnosti a odnosi  na sljedeće aktivnosti:

— Volonterski projekti

— Volonterska partnerstva (posebni sporazumi za 2020. na osnovu okvirnog sporazuma o partnerstvu za period  2018. – 2020.)

— Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

— Pripravništvo i zaposlenje

— Projekti solidarnosti

— Oznaka kvaliteta.

Ukupni budzet  predviđen za ovaj poziv  procijenjen je na 117 650 000 EUR i bazira se na godišnjem programu rada za Evropske snage solidarnosti za 2020.

Nivo dodeljenih sredstava i trajanje projekata zavise od faktora kao što su vrsta projekta i broj uključenih partnera.

Detaljni uslovi poziva, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču za Evropskih snaga solidarnosti 2020. na stranici:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

 

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal