Evropski parlament, Savjet  i Komisija su 6. juna 2018. godine potvrdili preliminarni politički sporazum koji je postignut 26. aprila 2018. godine o revidiranim pravilima koja će se primjenjivati na audiovizuelne medije širom Evrope.

Što je novo u revidiranoj Direktivi o audiovizuelnim medijskim uslugama?

Pojačana pravila o načelu države porijekla kojima se jasnije utvrđuje u kojim se slučajevima primjenjuju pravila koje države članice te se utvrđuju isti postupci za televizijske kuće i pružaoce usluga na zahtjev, kao i mogućnosti za odstupanja ako je u pitanju javna sigurnost ili ozbiljni rizici za javno zdravlje.

Bolja zaštita maloljetnika od štetnih sadržaja, bilo televizijskih ili sadržaja dostupnih preko usluga videa na zahtjev. Novim se pravilima predviđa da platforme za dijeljenje videozapisa moraju uvesti odgovarajuće mjere za zaštitu maloljetnika.

Evropska pravila o audiovizualnom sektoru proširena su na platforme za dijeljenje videozapisa. Revidirana direktiva primjenjiva će se i na videozapise koje korisnici izrađuju i dijele na platformama (npr. Facebooku) kad je objavljivanje audiovizuelnih sadržaja bitna funkcija platforme.

Pojačana pravila protiv govora mržnje i javnog podsticanja na činjenje terorističkih djela kojima se zabranjuje da se putem audiovizuelnih medija podstiče na nasilje ili mržnju i na činjenje terorističkih djela. Pravila će se primjenjivati i na platforme za dijeljenje videozapisa kako bi se građane zaštitilo od podsticanja na nasilje ili mržnju i od sadržaja koji predstavljaju krivična djela.

Promocija  evropskih djela u katalozima usluga na zahtjev osiguravanjem udjela od najmanje 30 % evropskog sadržaja u njima.

Veća fleksibilnost u televizijskom oglašavanju. Revidirana pravila televizijskim kućama omogućuju veću fleksibilnost u pogledu vremena emitovanja reklama. Ukupno ograničenje od 20 % vremena emitovanja zadržano je za period od 6 do 18 h, ali umjesto dosadašnjih 12 minuta po satu televizijske kuće moći će slobodnije odabrati kada će tokom dana emitovati reklame.

U okviru prava EU-a ojačat će se nezavisnost regulatornih tijela za audiovizuelne usluge time što će se osigurati da su ta tijela pravno odvojena od vlade i bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela i funkcionalno nezavisna  od njih.

Očekuje se da će se globalni udio videosadržaja u internetskom prometu korisnika, koji je 2014. iznosio 64 %, do 2019. povećati na 80 %.

Izvor Evropska komisija