Evropski parlament je nedavno usvojio Rezoluciju o  uspostavljanju mehanizma Evropske unije za demokratiju, vladavinu prava  i temeljna prava. Rezolucijom je predloženo uspostavljanje mehanizma EU za demokratiju, vladavinu prava i temeljna prava , na osnovu predloga Parlamenta iz 2016. i Godišnjeg izvještaja Komisije o vladavini prava.

U tekstu Rezolucije se, pored ostalog, napominje  da je članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji utvrđeno da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina; i da  budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama ukazuje da su se sve države članice svojevoljno obavezale da će ih poštovati.

Ujedno se naglašava da Unija treba da što prije osmisli čvrst, sveobuhvatan i pozitivan program za efikasnu zaštitu i jačanje demokratije, vladavine prava i temeljnih prava za sve svoje građane;  te ustraje u tome da Unija mora zadržati mjesto predvodnika slobode i pravde u Evropi i svijetu.  

Predloženo da se  ovaj mehanizam uredi međuinstitucionalnim sporazumom između Parlamenta, Komisije i Savjeta i kojim bi se jednako, objektivno i pravedno primjenjivao na sve države članice, istovremeno poštujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, te pozvao  Evropsku komisiju da na osnovu ove rezolucije podnese odgovarajući predlog.

Vise informacija   dostupno ovdje

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201002IPR88432/parlament-trazi-pravno-obvezujuci-mehanizam-za-zastitu-vrijednosti-unije

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu