Evropski poslanici postavili ambiciozne ciljeve za čistiju i efikasniju energiju, novosti iz Evropskog parlamenta, 17. januar 2018.godine.

Poslanici su podržali predlog Odbora i usvojili obavezujući cilj povećanja energetske efikasnosti za 35% do 2030. godine. Takođe traže povećanje udjela obnovljivih izvora u cjelokupnoj potrošnji energije na 35%. U sektoru prometa, najmanje 12% potrošene energije moralo bi se proizvesti iz obnovljivih izvora do 2030.

Kako bi ispunile sveukupne ciljeve, države članice trebale bi postaviti vlastite nacionalne ciljeve koje treba postići u skladu s nacrtom zakona.

Što se tiče dijela zakona o energetskoj efiksnosti, Parlament je glasao za obvezujući cilj povećanja e

nergetske efikasnosti od minimalnih 35%, te utvrđivanje okvirnih nacionalnih ciljeva.

Poslanici u Evropskom parlamentu traže da udio obnovljive energije iznosi 35% potrošnje energije u EU 2030. godine. Nacionalni ciljevi trebaju biti postavljeni, pri čemu bi se državama članicama dopuštalo odstupanje od najviše 10% pod određenim uslovima.

U 2030. svaka država članica treba da osigura da 12% korišćene energije u prometu dolazi iz obnovljivih izvora. Udio biogoriva prve generacije ne smije prelaziti 7% ukupne potrošnje energije u drumskom i željeznickom prometu. Poslanici takode traže ukidanje korišcćenja palminog ulja od 2021. godine.

Do 2022. godine 90% benzinskih pumpi u transevropskoj prometnoj mreži morat će biti opremljeno stanicama za punjenje električnih vozila.

Da bi se izbjeglo nepotrebno narušavanje tržišta sirovina, programi podrške za obnovljivu energiju iz biomase trebali bi biti osmišljeni tako da se izbjegne podsticanje neprimjerene upotrebe biomase prvenstveno za proizvodnju energije ako postoje načini industrijske ili materijalne upotrebe koji omogućuju veću dodatu vrijednost, što bi moglo uključivati davanje prednosti upotrebi otpada i ostataka.

Države članice trebale bi voditi računa o dostupnoj održivom snadbijevanju biomasom.

Energija koju proizvode potrošaci i energetske zajednice.

Parlament je prihvatio predloge Odbora koji bi osigurali da potrošaci koji proizvode električnu energiju u svojim prostorima imaju pravo da troše  električnu energiju koju su sami proizveli i instalirati i koristiti sisteme za skladištenje električne energije bez plaćanja  taksi, naknada,  ili poreza.

Takođe se traži od država članica da sprovode procjenu postojećih prepreka potrošnji energije proizvedene u vlastitim prostorima radi uspostavljanja podsticajnog okvira za promisanje i olakšavanje razvoja potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora. Treba osigurati da se potrošaci, posebno domaćinstva, mogu pridružiti zajednici energije iz obnovljivih izvora bez da su podložni neopravdanim uslovima ili postupcima.

Nacionalni planovi i uloga Evropske komisije

Dovršenje energetske unije ima za cilj:

Do 1. juna 2019., svaka država članica dostavlja Komisiji integrisani nacionalni energetski i klimatski plan za desetogodišnji period . Prvi plan mora pokrivati period od 2021. do 2030.

Komisija bi procijenila integrisane nacionalne planove o energiji i klimi i mogla bi davati preporuke ili preduzeti korektivne mjere ako smatra da je nedostatan napredak postignut ili da nisu preduzete dovoljne mjere.

Sljedeći korak

Pregovori mogu početi odmah, jer je Savjet već usvojilo svoj stav.

Promovisanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, energetska efikasnost i upravljanje energetskom unijom dio su paketa Čista energija, koji je Komisija pokrenula u novembru 2016. godine. i koji je ključan za dovršenje energetske Unije.

Izvor www.europarl.europa.eu