Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na članove Evropsko revizorskog suda  i, u slučajevima u kojima je to izričito navedeno, na bivše članove ovog  Suda.

Kodeksom je predvidjeno da članovi poštuju najviše standarde etičkog ponašanja i svojim postupcima postavljaju ljestvicu na visoko nivou .

Članovi djeluju u skladu sa sljedecim etičkim vrijednostima i načelima: integritet, nezavisnost, objektivnost, kompetentnost, profesionalno ponašanje, povjerljivost i transparentnost, dostojanstvo, predanost i odanost te  diskrecija i kolegijalnost.

Članovi djeluju pošteno, pouzdano, u dobroj vjeri i isključivo u interesu javnosti, navodi se , pored ostalog, u Kodeksu ponašanja članova Evropskog revizorskog suda i bivših članova ovog Suda.

Integralni tekst  Kodeksa dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal