Evropski savjet 28. juna 2018.  donio  Odluku (EU)   2018/937  o utvrđivanju sastava Evropskog parlamenta za parlamentarni saziv 2019.–2024.

Ovom odlukom za parlamentarni saziv 2019.–2024. utvrđuje  se broj predstavnika u Evropskom parlamentu izabranih u svakoj državi članici kako slijedi:

 • Belgija 21,   
 • Bugarska 17,
 • Češka 21,
 • Danska 14,
 • Njemačka 96,
 • Estonija 7,
 • Irska 13,
 • Grčka 21,
 • Španija 59,
 • Francuska 79,
 • Hrvatska 12,
 • Italija 76,
 • Kipar 6,
 • Latvija 8,
 • Litva 11,
 • Luksemburg 6,
 • Mađarska 21,
 • Malta 6,
 • Holandija  29,
 • Austrija 19,
 • Poljska 52 ,
 • Portugal 21,
 • Rumunija 33,
 • Slovenija 8,
 • Slovačka 14,
 • Finska 14 i
 • Švedska 21.

Međutim, odlukom je predviđeno da, ako na početku parlamentarnog saziva 2019.–2024. Ujedinjena Kraljevina još bude država članica Unije, broj predstavnika u Evropskom parlamentu po državi članici koji preuzima dužnost je broj predviđen članom 3. Odluke Evropskog savjeta 2013/312/EU sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ne počne proizvoditi pravne učinke.

Ugovor o Evropskoj uniji (član 14. stav 2.) predviđa da  se kriterijumi  za sastav Evropskog parlamenta, to jest da broj predstavnika građana Unije ne smije biti veći od  750, ne računajući predsjednika, da zastupljenost treba biti degresivno proporcionalna, uz minimalan prag od 6  članova po državi članici, te da se nijednoj državi članici ne smije dodijeliti više od  96 mjesta.

 

Integralni tekst Odluke ovdje.