Proširenje i dalje predstavlja strateško ulaganje u mir, demokratiju, prosperitet, sigurnost i stabilnost u Evropi, navodi se u  Zaključcima Evropsog  i savjeta o Zapadnom Balkanu,  od 18. juna 2019.

Uzimajući  u obzir ukupno stanje trenutnih napora partnera u pogledu reformi, Savjet  je naglasio da je i dalje potrebno  fokusirati se na temeljne reforme kako bi se uklonili trajni strukturni nedostaci u oblastima vladavine prava, temeljnih prava, funkcionisanja demokratskih institucija i reforme javne uprave, kao i privrednog razvoja i konkurentnosti.

Dobra dostignuća  u sprovođenju  reformi te konkretni i opipljivi rezultati u tim ključnim oblastima i dalje su neophodni, posebno za opšti tempo pregovora o pristupanju.

Savjet je podsjetio  na to da je vladavina prava temeljna vrijednost na kojoj se zasniva EU te da je u središtu i procesa proširenja i procesa stabilizacije i pridruživanja.

„Savjet snažno pozdravlja istorijski Prespanski sporazum, koji predstavlja značajno ostvarenje, koje postavlja pozitivan primjer u regionu i van njega. Takođe, Savjet odaje priznanje uključenim stranama na hrabrosti i posvećenosti. Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja ostaju neizostavni elementi procesa proširenja, kao i procesa stabilizacije i pridruživanja“, navodi se pored ostalog, a kao pozitivan primjer povezanosti uzima se i regionalni sporazum o romingu, potpisan u Beogradu početkom aprila.

U dijelu  koji se odnosi na  Crnu Goru, Savjet  je  pozdravio ukupni napredak koji je postignut u pristupnim pregovorima s Crnom Gorom i ocijenio je da je obavljen  važan rad na usklađivanju s pravnom tekovinom u većini oblasti. No, s obzirom na to da je institucionalni  okvir završen, a pravni okvir uglavnom postavljen, sada je ključno da cjelokupan sistem vladavine prava pruža opipljivije rezultate, kao i evidenciju snažnijih i održivih postignuća, navodi se u zaključcima.

Posebno je  istaknuto  da je napredak u poglavljima o vladavini prava i temeljnim pravima, kako je utvrđeno pregovaračkim okvirom, i dalje ključan te da će od njega zavisiti ukupni tempo pregovora o pristupanju.

Ukazano je Crna Gora treba da proaktivnije pojača i obnovi napore u vezi s reformama, posebno u ključnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovanja ljudima, kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlja 23. i 24. Tek kada se ispune navedeni kriterijumi EU će moći utvrditi zahtjeve u pogledu vladavine prava kao mjerilo za zatvaranje koje će Crna Gora morati ispuniti prije nego što se ta poglavlja zatvore.

Savjet  je pozvao  Crnu Goru da osigura sigurno okruženje, pogodno za slobodu izražavanja i nezavisnost medija, među ostalim povećanjem napora kako bi se istražili i riješili slučajevi napada na novinare, smatrajući to pitanjem visokog prioriteta.

Savjet je, istovremeno, ukazao  da je ključno osigurati nezavisnost nacionalne javne radiotelevizije i uspostaviti efikasan  samoregulatorni mehanizam kojim su obuhvaćena sva medijska tijela. Od Crne Gore se očekuje snažna politička predanost i istinski angažman svih relevantnih institucija i aktera u svim tim nastojanjima. Potrebne su i dalje mjere za sprovođene reforme javne uprave, te jačanje administrativnih kapaciteta i nezavisnosti institucija, pogotovo pravosuđa, navodi se u zaključcima.

Naglašeno je da izborna reforma ostaje presudna za ponovno uspostavljane  izbornog povjerenja te od svih strana očekuje da preuzmu odgovornost i ponovo se uključe u konstruktivan i uključiv politički dijalog u Parlamentu, među ostalim u rad privremenog parlamentarnog odbora za reformu izbornog zakonodavstva i drugih zakonodavstava, takođe i s ciljem unaprjeđenja procesa pristupanja zemlje.

U pogledu ekonomskih reformi Savjet je ukazao da sa  zadovoljstvom primjećuje kontinuirani rast ekonomije dobrim tempom. U skladu sa Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga, Savjet je podsjetio Crnu Goru da smanji udio javnog  duga, ojača fiskalno upravljanje, sanira preostale loše kredite, poboljša regulatorno okruženje, razvije sveobuhvatnu strategiju za stalnu procjenu i smanjenje sive ekonomije, donese i sprovede novi zakonodavni okvir o javnoj nabavci, javno-privatnim partnerstvima i koncesijama te poveća učestovanje na tržištu rada.

Pozdravljena je  stalna konstruktivna i pozitivna ulogu Crne Gore u daljem razvoju regionalne saradnje i unaprjeđenja dobrosusjedskih odnosa i pohvaljena Crna Gora za njenu dosljednu saradnju u vezi s pitanjima vanjske politike, a posebno za stalno potpuno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.

Istovremeno, pozdravljeno je  stalno aktivno učestovanje  Crne Gore u misijama i operacijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, navodi se, pored ostalog,  u zaključcima.

Pročitajte više –Integrani teskt Zaključaka dostupan ovdje.

Izvor:  Evropki savjet  

Slika: Google Images