Evropska komisija u svom mjesečnom paketu odluka o povredama propisa EU  preduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a.  Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i oblasti politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Februarski paket uključuju 20 službenih opomena, 11 obrazloženih mišljenja i dva upućivanja Sudu Evropske unije. Zatvara se i 76 predmeta u toku u kojima je dotična država članica, u saradnji s Komisijom, riješila problem i osigurala usklađenost s pravom EU-a te nije potrebno upućivanje predmeta Sudu Evropske unije.

Rezime glavnih odluka i upućivanja na relevantna saopštenja  dostupni su ovdjehttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/inf_20_202

Izvor : Evropska komisije

Slika: Google Images