Evropska komisija je objavila  Poziv na dodjelu doprinosa br. IX-2019/01 – Doprinosi evropskim političkim strankama (2018/C 228/04)

Cilj poziva je pozvati registrovane evropske političke stranke da podnesu zahtjeve za finansiranje iz budžeta Unije („zahtjevi za finansiranje”).

Svrha finansiranja je pružiti potporu statutarnim aktivnostima i ciljevima evropskih političkih stranaka za finansijsku godinu od 1. januara 2019. do 31. decembra  2019. pod uslovima utvrđenim u odluci o dodjeli doprinosa koju je donio odgovorni službenik  za ovjeravanje.

Kategorija finansiranja je doprinos evropskim političkim strankama, u skladu s Glavom VIII. dijela drugog Finansijske uredbe („doprinos”). Doprinos se dodjeljuje u obliku povrata postotka stvarno nastalih nadoknadivih rashoda.

Najviši iznos koji Evropski parlament plaća primalac ne smije premašivati 90 % stvarno nastalih nadoknadivih rashoda.

Predviđeno finansiranje za finansijsku godinu 2019. u skladu s članom 402. Budžeta Parlamenta pod nazivom „Finansiranje evropskih političkih stranaka” iznosi ukupno 50 000 000 EUR. Konačan iznos raspoloživih sredstava podliježe odobrenju budžetskog tijela.

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi ispunili kriterije za finansiranje sredstvima Unije, podnosilac zahtjeva mora ispunjavati uslove utvrđene čl. 17. i 18. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, odnosno podnosilac zahtjeva:

  1. a) mora biti registrovan pri Tijelu za evropske političke stranke i evropske političke fondacije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014,
  2. b) u Evropskom parlamentu mora ga predstavljati najmanje jedan zastupnik,
  3. c) mora se pridržavati obaveza iz člana 23. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, tj. mora podnijeti godišnje finansijske izvještaje, izvještaj vanjske revizije i popis donatora i uplatioca, kako je predviđeno,mora se pridržavati obaveza iz člana 18. stava 2.a Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 zajedno s odgovarajućim prelaznim odredbama u skladu s članom 40.a stavom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, tj. mora podnijeti dokaze kojima se dokazuje da su njegove stranke članice iz EU-a u pravilu objavile na svojim internetskim stranicama, u jasno vidljivom i korisniku prilagoden način, politički program i logotip evropske političke stranke za period između 5. jula 2018. i 30. septembra

Osim toga, u skladu s članom 17. stav 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, ako je zastupnik

u Evropskom parlamentu istovremeno  član više evropskih političkih stranaka, dotični zastupnik u Evropskom parlamentu smatrat će se članom samo jedne evropske političke stranke koja je, kada je to relevantno, ona stranka kojoj je pridružena njegova nacionalna ili regionalna politička stranka na krajnji datum podnošenja prijava za finansiranje, isključujući pritom dotičnog zastupnika za potrebe:

  1. a) ocjenjivanja prihvatljivost zahtjeva za finansiranje i
  2. b) izračunavanja iznosa finansiranja u skladu s članom 19. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Stranke članice evropskih političkih stranaka podstiču se da na svojim internetskim stranicama navedu informacije o ravnoteži polova.

Integralni Tekst poziva dostupan ovdje .