Zbog  krize vezane uz COVID-19, Evropska komisija je dodatno produžila rok prijave na posljednje pozive u Oblasti  SC1 Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života. Novi  rokovi za predaju projektnih prijava na ove pozive produžen je za dva mjeseca do  4. i 18. juna 2020.

Detaljnije informacije o novim rokovima pojedinih tema u ovim pozivima,  dostupne su ovdje:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr