Za promovisanje međunarodne i međusektorske saradnje, u okviru  budžeta Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj poziv  izdvojeno je 80 miliona eura.

Poziv  je otvoren za sve grane nauke i oblasti  istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja do tržišta i inovacionih servisa.

Poziv je otvoren do 2. aprila 2019. godine.

Pozivna  dokumentacija, uključujući i Vodič za aplikante  dostupna je ovdje.