Evropska komisija je 2. jula 2019. objavila kako planira da potroši zadnju i najveću godišnju ratu Programa
EU-a za istraživanje i inovacije Horizon 2020. u iznosu od 11 milijardi eura. U posljednoj godini sproveđenja
programa Komisija će se, kako se navodi, fokusirati na manji broj važnih tema, kao što su klimatske promjene, čista
energija, plastika, ciber sigurnost i digitalna ekonomija.
Budžetski plan biće usmjeren i na pripreme za program Horizon Evropa, sljedeći okvirni program za
istraživanje i inovacije (2021. – 2027.) koji donosi i važnu novost: Evropsko inovacioni savjet .

Riječ je o jedinstvenoj kontaktnoj tački za finansiranje inovacija kojom se želi naučna dostignuća
pretvoriti u nove poslovne prilike i ubrzati rast preduzeća.

Pilot-faza programa već je aktivna, a Program će 2020. raspolagati budžetom od 1,2 milijarde eura.

Više informacija u informativnom članku ovdje .

Saznajte vise ovdje .