HORIZONT  2020- FP 7 – je Program Evropske unije  koji objedinjuje OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE CIP -PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE  u okviru koga su  Program za preduzetništvo i inovacije- EIT , Program za podršku politikama informacionim i komunkacionim tehnologijama  -ICT  i Program za inteligentnu energiju Evrope -IEE .

  • Tri stuba prioriteta Programa HORIZON;
  • Izvrsnost u nauci (Excellence in Science);
  • Industrijsko liderstvo (Industrial Leadership); 
  • Društveni izazovi (Social Challenges) .

Budžet za sprovođenje  Programa za period  od 1. januar 2014. do 31. decembara 2020.  godine je  77 28. 3 miliona eura 

 Korisnici

Istraživački centri, lokalni i regionalni organi vlasti, državna administracija, mala i srednja preduzeća (MSP), univerziteti, nezavisni istraživači.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/