Horizon 2020. do sada je najveći okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim budžetom od 77 milijardi EUR (2014. – 2020.).

Komisija je 27. oktobra  najavila kako će potrošiti 30 milijardi EUR iz programa EU-a za finansiranje istraživanja i inovacija Horizon 2020. u periodu 2018. – 2020., što uključuje 2,7 milijardi EUR za pokretanje Evropskog vijeca za inovacije.

Program rada za period 2018. – 2020. bit će usmjeren na manji broj pblasti, ali s većim budžetima, a direktno se oslanja na političke prioritete Komisije:

  • Niskougljična budućnost otporna na klimatske promjene: 3,3 milijarde EUR
  • Kružna ekonomija: 1 milijarda EUR
  • Digitalizacija i transformacija evropske industrije i usluga: 1,7 milijardi EUR
  • Sigurnosna unija: 1 milijarda EUR
  • Migracije: 200 miliona EUR.

2,2 milijarde EUR bit ce namijenjene projektima za čistu energiju u cetiri međusobno povezana područja: obnovljivi izvori energije, energetski efikasnost  zgrade, elektromobilnost i rješenja za skladištenje energije, uključujući 200 miliona EUR za podršku razvoju i proizvodnji sljedece generacije elektricnih akumulatora u Evropi.

U okviru H 2020. i dalje ce se finansirati „nauka iz znatiželje” (cesto se naziva „blue sky nauka” ili „pionirska istraživanja”). Godišnji program rada Evropskog vijeca za inovacije za 2018. osigurava podršku izvrsnim istraživacima od gotovo 1,86 milijardi EUR.

Za program Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie, kojim se osiguravaju stipendije za istraživače u svim fazama karijere, namijenjeno je ukupno 2,9 milijardi EUR u trogodišnjem periodu.

Novim se programom rada jača i međunarodna saradnja u oblasti istraživanja i inovacija. Uložit ce se više od milijardu EUR u okviru 30 vodećih inicijativa u oblastima od zajedničkog interesa. Primjeri su saradnja s Kanadom na personalizovanoj medicini, sa SAD-om, Južnom Korejom, Singapurom i Australijom na automatizaciji drumskog prometa, s Indijom na rješavanju problema s vodom te s africkim zemljama u oblasti  sigurnosti snabdijevanja hranom i obnovljive energije.

Od 2018. do 2020. dodijelit će se 460 miliona EUR u okviru  programa  2020. posebno državama članicama i pridruženim zemljama koje još ne učestvuju dovoljno u programu i ne ostvaruju svoj puni potencijal. Cilj je doprijeti do neiskorišćenih područja izvrsnosti u Evropi i van nje. Osim toga, programom se i dalje postice bliska saradnja s evropskim strukturnim i investicionim fondovima.

Još je jedna novost uvodenje pilot-programa za jednokratnu isplatu, što je novi, jednostavniji pristup pružanju finansijske podrške ucesnicima. Time ce u ex ante kontrolama naucno-tehnicki sadržaj projekata postati važniji od finansijskih provjera.

Izvor: Evropska komisija