Presjedavanje Savjetom EU, u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine, Hrvatska preuzima uz slogan ,, Snažna Evropa u svijetu punom izazova”.

Program predsjedavanja je   baziran  na četiri glavne oblasti, a to su: Evropa koja se razvija, Evropa koja spaja, Evropa koja štiti i Uticajna Evropa.

Osim četiri krovna prioriteta,  Programom su  razrađeni  i prioriteti za svih deset konfiguracija Savjeta EU-a.

U okviru prvog prioriteta Evropa koja se razvija, hrvatsko predsjedništvo  će se zalagati za ujednačen, održiv i uključiv rast Unije koji uzima u obzir posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana, stoji u Programu.

U drugom prioritetu Hrvatska će podsticati politike usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije i na zbližavanje njenih građana, najprije kroz obrazovanje, kulturu i sport, dok će djelovanje hrvatskog predsjedništva u trećem prioritetu biti usmjereno na dalju izgradnju Unije kao prostora slobode, bezbjednosti i pravde zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokratiji i vladavini prava.

“Hrvatsko predsjedništvo zalagaće se za nastavak dosljedne, djelotvorne i vjerodostojne politike proširenja, kao uloga u stabilnost, bezbjednost i dalji ekonomski razvoj i povezanost evropskog kontinenta”, navodi se u dokumentu u dijelu koji se odnosi na priorit pod nazivom Uticajna Evropa. Istovremeno, ističe se da su promovisanje evropskih vrijednosti, jačanje multilateralizma i evropske sigurnosne i odbrambene saradnje te sprovođenje ciljeva iz Programa Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030., glavne odrednice vanjskog djelovanja Unije te da se njena vjerodostojnost u međunarodnim odnosima odražava i kroz odgovoran pristup prema vlastitom susjedstvu, istočnom i južnom, uključujući jugoistok Evrope (zapadni Balkan). 

Program predsjedavanja  Savjetom EU usvojila  je Vlada Republike Hrvatske 27. decembra 2019. godine, u kojem su navedene i detaljno razrađene sve mjere i aktivnosti kojim će se Republika Hrvatska prioritetno baviti tokom svog predsjedavanja Savjetom EU.

https://eu2020.hr/

 

Slika: Google Images

Izvor: Vlada RH/MVEP