U toku je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020.

Poziv je otvoren za sljedeće tematske prioritete (TP):

  • TP 1 – Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije
  • TP 3 – Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programske oblasti

Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. decembar 2019. do 15:00 sati.

Upustvo za podnosioce predloga projekata, kao i kompletan aplikacioni paket, dostupni su na programskom sajtu, na sledećem linku.