Evropska komisija donijela revidirani Program rada za Erasmus+ za 2019. godinu kojim se, uz već planirane tri  milijarde eura, budžet  programa za ovu godinu povećava za dodatnih 251 milion eura.
Revidirani program rada za 2019. donosi pogodnosti i za inovativne i interdisciplinarne projekte kao što su digitalno učenje i podučavanje prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM), kao i za međunarodne aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja.
Izmijenjeni godišnji program rada za 2019. godinu za spovođenje programa Erasmus+ možete preuzeti ovdje https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/amendment-erasmus-plus-c2019-997.pdf

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images