Usvojene Uredba  (EU) 2017/1991 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra  2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o evropskim fondovima za socijalno preduzetništo.

Više o ovoj temi možete pročitati ovdje.