Izmijenjene Uredba o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala  i Uredba o evropskim fondovima za socijalno preduzetništvo

/, EU, Novo/Izmijenjene Uredba o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala  i Uredba o evropskim fondovima za socijalno preduzetništvo

Izmijenjene Uredba o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala  i Uredba o evropskim fondovima za socijalno preduzetništvo

 

Usvojene Uredba  (EU) 2017/1991 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra  2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o evropskim fondovima za socijalno preduzetništo.

Više o ovoj temi možete pročitati ovdje.

2018-01-11T19:21:19+00:00November 10th, 2017|Direktive, EU, Novo|