Izrada prečišćenog teksta podrazumijeva uključivanje u pravni akt naknadnih izmjena i korekcija, čime se osigurava veća transparentnost i lakši pristup pravu EU-a, na način što se  nekoliko pravnih tekstova objavljenih u različitim izdanjima Službenog lista EU  objedinjuje  kao „prečišćeni tekst“ u jednom preglednom dokumentu.

Skraćenice (B, M, A, C) u prečišćenim verzijama pravnog akta Evropske unije  označavaju vrstu akta i to: B = osnovni akt, M = akt o izmjeni, A = pristupni ugovor i C = ispravak.

U zaglavljeu prečišćenog akta  primjer zaglavlja: 2006L0414 — EN — 01.02.2016 — 028.001 — 5, prve četiri oznake broj su CELEX-a prečišćenog akta, dva slova predstavljaju oznaku jezika, datum označava dan stupanja na snagu zadnje izmjene uključene u akt,  oznake koje slijede predstavljaju redni broj prečišćene verzije pravnog akta. Zadnja oznaka  označava broj stranice.

Prečišćeni tekstovi služe u svrhu dokumentacije, a institucije nisu odgovorne za njihov sadržaj. Potrebno je napomenuti da ti tekstovi nemaju pravnu snagu.

U pravne svrhe služe tekstovi objavljeni u Službenom listu .

Svaki prečišćeni tekst sadrži popis svih pravnih akata korištenih u njegovoj izradi. Svaki dio teksta sadrži podatke o izvoru (osnovni  akt, akt o izmjeni ili ispravak).

Imajući u vidu da neprestano nastaju novi akti EU-a, zbog čestog objavljivanja novih akata o izmjeni, zbirka prečišćenih tekstova zakonodavstva nije potpuna i ne može se garantovati da određeni tekst predstavlja najnovije važeće zakonodavstvo.

Ako se ispravka objavi nakon što je zadnji akt o izmjeni uključen u prečišćeni tekst, odmah se uključuje i ona, osim ako predstavlja samo manju promjenu. Manja se promjena uključuje u sljedeću prečišćenu verziju.

Kancelarija za publikacije Evropske unije izrađuje prečišćene tekstove uredbi, direktiva i odluka. Međutim, ne izrađuju se prečišćeni tekstovi pravnih akata koji će samo kratko biti na snazi. Manje ispravke na nekoliko jezika uključuju se u prečišćeni tekst pri sljedećoj promjeni akta.

Prečišćeni tekst izrađuje se odmah nakon izmjene zakonodavnog akta.

Prečišćena verzija obično je dostupna u EUR-Lexu dva do tri nedelje nakon što je na snagu stupila izmjena objavljena u Službenom listu EU.