Nakon dogovora postignutog s Evropskim parlamentom u martu 2019.  godine, Savjet EU  je 8. novembra 2019 . godine, donio Direktivu kojom se modernizuje pravo EU-a o zaštiti potrošaca i olakšava izvršavanje potrošackih prava.
Direktivom se mijenja Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi (2005/29/EZ), Direktiva o pravima potrošaca (2011/83/EU), Direktiva o nepoštenim uslovima u potrošackim ugovorima (93/13/EEZ), kao i Direktiva o zaštiti potrošaca prilikom isticanja cijena (98/6/EZ).

Direktivom se predvidja povecanje uskladjenosti i pojednostavnjenje pojedinih kriterijuma na osnovu kojih se utvrdjuje nivo sankcija za povrede prava EU-a o zaštiti potrošaca, kao i pravo potrošaca na pojedinacne pravne lijekove kada im je nanesena šteta nepoštenom poslovnom praksom, na primjer agresivnim marketingom.

Takodje,  predvidja se veca transparentnost internetskih transakcija, posebno u pogledu upotrebe recenzija na internetu, personaliziranog odredjivanja cijena na osnovu algoritama ili visokog pozicioniranja proizvoda zbog „placenog plasmana”,  i utvrdjuje  obaveza internetskog tržišta da potrošace informise o tome je li odgovorni trgovac u transakciji prodavac i/ili sâmo internetsko tržište.

Direktiva istovremeno predvidja jasne informacije potrošacima u slucaju smanjenja cijena, pojašnjenja o slobodi država clanica u donošenju propisa kojima se štite legitimni interesi potrošaca s obzirom na narocito agresivan ili obmanjujuci marketing ili prodajnu praksu u kontekstu prodaje van poslovnih prostorija, te pojašnjenja o nacinu na koji bi se države clanice trebale baviti obmanjujucim marketingom povezanim s proizvodima „dvojnog kvaliteta”.
Države clanice imaju 24 mjeseca za donošenje mjera koje su potrebne za  sprovodjenje ove direktive, koje  ce se  poceti primjenjivati šest mjeseci nakon toga.

Tekst saopstenja dostupan ovdje
https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2019/11/08/eu-consumers-protection-to-be-reinforced/Izvor :Savjet Evropske unije

Slika: Google Images