U mjesečnom paketu odluka o povredama,  Evropska komisija pokrenula  pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a.

Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i oblasti  politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Povrede se odnose na sljedeće oblasti politika  :

  1. Jedinstveno digitalno tržište
  2. Ekonomski i finansijski poslovi
  3. Energetika
  4. Životna sredina
  5. Finansijska stabilnost, finansijske usluge i unija tržišta kapitala
  6. Unutrašnje tržište, industrija, preduzetništvo te mala i srednja preduzeca
  7. Pravosude, zaštita potrošača i ravnopravnost polova
  8. Migracije, unutrašnji poslovi i građanstvo
  9. Mobilnost i promet
  10. Oporezivanje i carinska unija

Detaljnije o konkretnim odlukama ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu