Evropski parlament objavio je zanimljivu infografiku o efektima klimatskih promjena na evropski kontinent odnosno na pojedine regije-mediteransku, planinsku i kontinentalnu regiju.

U infografici možete proučiti uticaje i na druge regije Evrope.