U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Evropska komisija utvrdila je strateške smjernice za sproveđenje Mehanizma za oporavak i otpornost, koji će biti glavni pokretač oporavka u sklopu instrumenta NextGenerationEU i pomoći će EU da iz ove krize izađe snažnija i otpornija. Obezbjeđuje  dosad nezabilježenih 672,5 milijardi EUR zajmova i bespovratnih sredstava za finansijsku podršku u presudnim prvim godinama oporavka.

Da bi iskoristile Mehanizam, države članice treba da dostave nacrt plana za oporavak i otpornost s nacionalnim programima ulaganja i reformi usklađenim s prethodno navedenim ciljevima politike EU.S obzirom na njihovu važnost za sve države članice, na veličinu potrebnih ulaganja i njihov potencijal za podsticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta, kao i za iskorišćavanje prednosti zelene i digitalne tranzicije, Komisija podstiče države članice da u svoje planove uključe ulaganja i reforme sljedećih važnih oblastima:

  • Energija – Finansiranje trajnih čistih tehnologija i ubrzanje razvoja i upotrebe obnovljivih izvora energije.
  • Obnova — Bolja energetska efikasnost javnih i privatnih zgrada.
  • Punjenje — Promovisanje čistih tehnologija otpornih na promjene u budućnosti kako bi se ubrzala upotreba održivog, pristupačnog i pametnog prevoza, stanica za punjenje i  snabdijevanje i  širenje javnog prevoza.
  • Povezivanje — Brzo uvođenje brzih širokopojasnih usluga, odnosno optike i 5G mreže, u sve regije i domaćinstva .
  • Modernizacija — Digitalizacija javne uprave i usluga, između ostalog i pravosudnog i zdravstvenog sistema.
  • Ekspanzija — Povećanje kapaciteta evropskih industrijskih oblaka podataka i razvoj najsnažnijih, najsavremenijih i najodrživijih procesora.
  • Prekvalifikacija i usavršavanje — Prilagođavanje obrazovnih sistema u cilju razvoja digitalnih vještina i obrazovanja i strukovnog osposobljavanja svih starosnih grupa.

Evropski semestar i novi Mehanizam za oporavak i otpornost prirodno su povezani. Planovi za oporavak i otpornost ocjenjivaće se u odnosu na preporuke za države članice. S obzirom na preklapanje rokova u okviru evropskog semestra i Mehanizma za oporavak i otpornost, evropski semestar potrebno je privremeno prilagoditi pokretanju Mehanizma za oporavak i otpornost.

Planovi za oporavak i otpornost postaće glavni referentni dokument za inicijative politika država članica usmjerene na budućnost. S obzirom na komplementarnost s evropskim semestrom, a kako bi se racionalizovao sadržaj i smanjio broj traženih dokumenata, podstiču se države članice da nacionalne programe reformi i planove za oporavak i otpornost dostavljaju kao jedinstveni dokument, koji treba da sadrži pregled reformi i ulaganja koje će država članica sprovesti u sljedećim godinama u skladu s ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ti će dokumenti u 2021. zamijeniti izvještaje  za te države članice u okviru evropskog semestra. Paket predloga implementirajućih akata i ocjene za države članice u novom obliku objavljivaće se sukcesivno, zavisno od podnošenja planova za oporavak i otpornost i završetka Komisijine ocjene.

U planovima za oporavak i otpornost trebalo bi uzeti u obzir relevantne izazove specifične za svaku  zemlju u skladu s prioritetima EU. To uključuje preporuke  koje su im upućene posljednjih godina, a posebno u ciklusima evropskog semestra 2019. i 2020.  Pri prenošenju tih preporuka u konkretne reforme i ulaganja države članice treba da  se fokusiraju  na one izazove i prioritete koji će imati najtrajniji učinak i povećati njihov potencijal rasta, podstaknuti otvaranje radnih mjesta i ojačati njihove zdravstvene sisteme te njihovu ekonomsku i socijalnu otpornost i regionalnu koheziju.

Istovremeno, pri sprovodjenju reformi i ulaganja moraće se poštovati načelo „nenanošenja štete”, pri čemu će kao referentni okvir u najvećoj mogućoj mjeri služiti Uredba o taksonomiji EU-a /Uredba (EU) 2020/852 Evropskog parlmenta i Savjeta od 18. juna 2020. o uspostavljanju  okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.

Planove za oporavak i otpornost treba predati do 30. aprila 2021., ali se  države članice pozivaju se da  prednacrte tih planova počnu  da dostavljaju već od 15. oktobra 2020. U pripremi svojih planova oporavka i otpornosti države članice trebale bi  da se što prije uključe u široki politički dijalog sa svim relevantnim zainteresovanim stranama , kao i da  s Radnom grupom za oporavak i Glavnom upravom ECFIN raspravljaju o nacrtima tih planova.

Komisija  je pozvala Evropski parlament i Savjet da što prije postignu dogovor o zakonodavnom predlogu kako bi od 1. januara 2021. Instrument postao operativan.

Integralni tekst Strategije dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu