Glavne poruke učesnika  Konferencije bile su usmjerene na važnost cjeloživotnog obrazovanja uslijed transformacija na tržištu rada. Stručnjaci procjenjuju da bi do 2030. godine 85% zanimanja moglo doživjeti drastične promjene uslijed digitalizacije i automatizacije, a poslodavci bi se za zanimanja koja zahtjevaju niži nivo vještina okrenuli robotima umjesto ljudskoj radnoj snazi.

Učesnici su istakli  da takva transformacija zahtjeva potpuno novi model obrazovanja i rada, usmjeren na usvajanje vještina za razliku od tradicionalnog obrazovanja koje podrazumijeva apsorpciju informacija.

Istaknuta je važnost Stuba socijalnih prava kao mjerila za socijalnu zaštitu, ali i potreba za ravnotežom izmedu fleksibilnosti na tržištu rada i zaštite radnika, posebno  kada djeluju na digitalnom tržištu.  Takođe, istaknuta  je važnost ulaganja u ljudske potencijale Evrope, a posebno važnost jačanja uloge EU fondova u sljedecem finansijskom razdoblju (2020. – 2027.).

Digitalne vještine bi će potrebne u sklopu 95% poslova u bliskoj budućnosti te će i konkurentnost evropske radne snage  zavisiti od usvajanja digitalnih vještina od najranijeg doba.