U toku je Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, u vrijednosti od million eura, koji će doprinijeti podizanju kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti.
Podnosilac prijave se mora prijaviti na Konkurs u partnerstvu sa još najmanje jednim partnerom, koji može biti naučnoistraživačka ustanova u inostranstvu ili privredni subjekat iz Crne Gore ili inostranstva, pri čemu se preporučuje multidisciplinarnost predloženog projekta.
Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine, a pojedinačni grant iznosi do 100.000 €, odnosno do 130.000€, ukoliko se projektom predviđa i zapošljavanje mladih istraživača, doktoranada i/ili postdoktoranada
Prijavu je potrebno dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku.
Konkurs je otvoren do ponedeljka, 19. novembra 2018. godine.
Više informacija možete vidjeti na sajtu Ministarstva nauke.
Izvor: Ministarstvo nauke Crne Gore.