Evropska je 27. jula 2020. objavila Poziv za iskazivanje  interesa za tematska partnerstva za međuregionalne inovacione pilot-projekte kojima se podržava odgovor i oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19.  

Pozivom  se želi pomoci regijama da iskoriste prilike koje proizlaze iz krize, razviju otpornost te da na osnovu zelene i digitalne transformacije omoguće oporavak najpogođenijih sektora, kao što su zdravstvo i turizam.

U okviru ovog poziva, Evropska komisija traži iskazivanje interesa od transnacionalnih partnerstava regionalnih vlasti i drugih aktera kao što su: univerziteti, istraživacki centri, klasteri kao i mala i srednja preduzeća koja žele da  sprovode  pilot-projekte međuregionalnih inovacionih partnerstava radi olakšavanja komercijalizacije i povećanja međuregionalnih inovacionih projekata kao i podsticanja poslovnih ulaganja.

Pozivom  će se  podržati međuregionalna partnerstva u četiri tematske oblasti i to:

  • Partnerstvo za razvoj medicinskog lanca vrijednosti koji se odnosi se na rad na medicinskim proizvodima ili uređajima za kontrolu koronavirusa na bilo kom nivou lanca vrijednosti
  • Partnerstvo za sigurnost i upravljanje medicinskim otpadom povezano s temom kružne ekonomije u oblasti zdravstva
  • Partnerstvo koje se odnosi  na projekte koji podstiču održivi i digitalni turizam
  • Partnerstvo koje se fokusira na razvoj zasnovanom na tehnologiji vodonika u regionima sa visokim sadržajem ugljenika, kao što je prenamjena postojećih rudnika uglja, topionica ili proizvodnih postrojenja.

Svako odabrano partnerstvo trebalo bi da do kraja 2021. utvrdi skup mjera za brže prihvatanje, komercijalizaciju i širenje međuregionalnih projekata ulaganja u inovacije.

U okviru odabranih partnerstava trebalo bi analizirati i finansijske i pravne prepreke komercijalizaciji i širenju te razviti saradnja s drugim programima i inicijativama EU-a. Osim toga, odabrane mjere moraće se sprovoditi u saradnji s postojecim partnerstvima u drugim oblastima obuhvaćenim trima tematskim platformama za pametnu specijalizaciju.

Vise informacija dostupno ovdje https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu