Kultura

/, Programi/Kultura

Kultura

Kultura
Član 167. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije uređuje djelovanje EU-a u oblasti kulture: EU stavlja u prvi plan zajedničko kulturno nasljeđe postičući saradnju među državama EU-a, poštujući pritom njihovu nacionalnu i regionalnu raznolikost.
Evropska komisija je 2007. godine predstavila plan za kulturu s 3 cilja:
• kulturna raznolikost i međukulturni dijalog;
• kultura kao katalizator za kreativnost ;i
• kultura kao ključna komponenta međunarodnih odnosa.
Program Kreativna Evropa (2014.-2020.) pokrenut je u cilju podrške evropske kinematografije i kulturnih i kreativnih sektora.
https://ec.europa.eu/culture/

2017-10-27T10:27:09+00:00October 27th, 2017|EU, Programi|