Logička matrica sastavni je dio projektne dokumentacije u IPA projektima koja u tabelarnom prikazu objedinjuje logiku i strategiju projekta.

Sadrži opšte i posebne ciljeve, rezultate, aktivnosti, ključne učesnike, sredstva, pretpostavke za sprovođenje, objektivno provjerljive pokazatelje i projektne rizike.

Logička matrica ujedno je i alat za praćenje sprovođenja i evaluaciju projekta budući da sadrži objektivno provjerljive pokazatelje uspješnosti projekta (indikatore) i načine provjere.

Za provjeravanje tačnosti podataka koji su upisani u tablicu i provjeru valjanosti projektne logike, potrebno je znati čitati logičku matricu.

Prilikom čitanja logičke matrice trebalo bi da je vidljivo  da su karakteristike projekta navedene u logičkoj matrici međusobno povezane na vertikalnom i horizontalnom nivou tako da planirane projektne aktivnosti obezbjeđuju očekivane rezultate koji doprinose ispunjenju specifičnih ciljeva projekta.

Ispunjavanjem specifičnih ciljeva, doprinosi se ispunjenju opšteg cilja projekta.

Dok pišete projekat , uvijek imajte u vidu  čitaoca!

To znači da morate biti: uvjerljivi (pokazati izvrsnost u analizi problema); u tehničkom smislu detaljni i tačni , finansijski efikasni; precizni i jasni.