Komisija je 7. avgusta 2018. potvrdila Maltu kao 22. državu članicu EU-a koja se  pridružila Uredu evropskog javnog tužioca EPPO-u.
Prije Malte to su učinile Holandija 1. avgusta ove godine , dok su Belgija, Bugarska, Kipar, Ceška , Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Litvanija, Luksemburg, Njemačka, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Španija to učinile 3. aprila 2017.
Latvija, Estonija, Austrija i Italija izrazile su želju za učestvovanjem u uspostavljanju pojačane saradnje 19. aprila 2017., 1. juna 2017., 9. juna 2017., odnosno 22. juna 2017.
Nakon stupanja na snagu Uredbe o osnivanju Ureda evropskog javnog tužioca 20. novembra 2017. započeo je rad na uspostavljanju Ureda. Predviđa se da bi nakon početnog trogodišnjeg razdoblja uspostavljanja, Ured europskog javnog tužioca mogao započeti s radom krajem 2020.
Ured će imati sjedište u Luksemburgu.
Najčešca pitanja o Uredu evropskog javnog tužioca u Saoštenju Evropske komisije .