Poziv za evaluatore projektnih prijava za Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte možete preuzeti ovdje.
Rok za prijavljivanje je 24. septembar 2018. godine.
Zainteresovani kandidati potrebno je da dostave dokumentaciju koja svjedoči o njihovim kvalifikacijama za pružanje uluga evaluatora za ovaj Konkurs (CV, lista referenci prilikom obavljanja sličnih zadataka, iskustvo rada u sličnim uslovima, portfolio ulaganja u inovacije i druge relevante dokaze i dokumentaciju) na sljedeću e-mail adresu: ivan.tomovic@mna.gov.me
Evaluacija će se odvijati tokom oktobra/novembra 2018. godine, kada je neophodna raspoloživost evaluatora.
Izvor: Vlada CG, Ministarstvo nauke