MSCA ITN doktorski program TOBeATPAIN zapošljava 11 mladih istraživača na period od tri godine, u okviru kojih će sprovoditi doktorsko istraživanje u području patološke boli u neurodegenerativnim bolestima i sindromima hroničnih boli.

Poziv  je objavljen na EURAXESS portalu – https://www.euraxess.hr/jobs/347034

Rok za prijavu otvoren je do 30. novembra  2018. godine.

Više informacija o samom TOBeATPAIN programu dostupno je na https://tobeatpain-itn.net/