Evropski ekonomski  i socijalni odbor (EGSO) raspisao je konkurs  za Nagradu za civilno društvo za 2019. godinu. Ovogodišnja je tema Više žena u evropskom društvu i ekonomii, a nagradiće se inovativne inicijative i projekti ciji je cilj borba za jednake mogucnosti za žene i muškarce i jednako postupanje prema njima u svim sferama ekonomkog i društvenog života.

Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva službeno registrovane u Evropskoj uniji koje djeluju na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili evropskom nivou , ali i pojedinci.

Mogu se prijaviti samo inicijative ili projekti koji su već sprovedeni ili su u toku.

Izabraće se najviše petoro dobitnika koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 50 000 EUR. Rok za podnošenje prijava je 6. septembar 2019. u 10:00 sati, a svečanost dodjele nagrada održaće se 12. decembra 2019. u Briselu.

Cjelokupan opis uslova i internetski obrazac za prijavu dostupni su na internetskim stranicama – Nagrada EGSO-a za civilno društvo

Vise informacija mozete pogledati ovdje.