Evropska komisija ovogodišnju nagradu EU-a za djelovanje u oblasti zdravlja posvetila inicijativama gradova, nevladinih organizacija i škola koje su doprinijele ili doprinose povecanju javnog zdravlja u Evropskoj uniji sprjecavanjem i smanjivanjem gojaznosti kod djece i mladih.

Datum završetka inicijativa koje se kandidiraju u okviru ovog poziva ne smije biti prije 1. januara 2016.
U trenutku objave poziva na podnošenje prijave inicijative mogu biti zavrsene ili još uvijek u toku.

U svakoj kategoriji odabrace se tri inicijative koje ce uci u užu konkurenciju, a jedna inicijativa u svakoj kategoriji dobice oznaku izvrsnosti i nagradu u iznosu od 100 000 eura.

  • nagrada za najbolji grad: 100 000 eura,
  • nagrada za najbolju nevladinu organizaciju: 100 000 eura,
  • nagrada za najbolju školu: 100 000 eura.

Rok za prijavu je 13. maj 2019. u 11 sati po srednjoeuropskom (briselskom) vremenu.

Vise informacija na https://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project

 

 

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu