Evropski parlament je 5. oktobra 2020. odobrio nova Pravila koja platformama za grupno finansiranje omogućavaju jednostavno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Evropske unije, objavio je Evropski parlament. Time se povećava broj potencijalnih investitora za novoosnovana preduzeća, inovatore i mala preduzeća, a investitorima  pruža veći izbor projekata i bolja zaštita.

Platforme za grupno finansiranje koje posluju u više država članica moraće poštovati samo jedan skup osnovnih pravila, novu uredbu, umjesto različitih pravila u svakoj državi. Cilj prateće direktive je proširiti pristup finansiranju za mala preduzeća.

Nova pravila će se primjenjivati na evropske pružaoce usluga grupnog finansiranja koji godišnje prikupljaju do 5 miliona eura po projektu.

Nova pravila će se primjenjivati godinu gana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Izvor :Evropski parlament

Slika: Google Images