Savjet EU  spreman za početak pregovora s Parlamentom o novim pravilima za područje elektronskih komunikacija kojim će se Evropa pripremiti za doba tehnologije 5G promovisanjem investicija, konkurencijom na tržištu, zaštite potrošača i razvoja novih usluga.

Predloženim pravilima, Evropskim zakonikom elektronskih komunikacija, obuhvaćen je širok krug područja, od prava potrošača do pristupa operatera mrežama i saradnje država članica na upravljanju spektrom.

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2017/10/11-new-eu-telecoms-rules/