Izvještaj se fokusira na nivo pristupa mladih informacijama o mogućnostima mobilnosti i prati sklonost mladih ljudi na traženje, primanje i upoznavanje s informacijama. Sve više i više istraživanja pokazuje da mobilnost učenja ima pozitivan učinak na lični razvoj, zapošljavanje i izgradnju osjećaja evropskog identiteta.

Tekst izvještaja  ovdje .