Evropska komisija je 15. jula 2021. godine, objavila Julski paket o povredama propisa Evropske unije.

Komisija u svom mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Evropske unije preduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom Evropske unije. U okviru ovog julskog paketa donijete  su  odluke o kršenju koje  uključuju 52 službene opomene, od  čega je 51 službena opomena i jedna dodatna službena opomena, 31 obrazloženo mišljenje, uključujući dodatno obrazloženo mišljenje, i pet upućivanja Sudu Evropske unije, u skladu s članom 258 Ugovorao funkcionisanju EU.

Takođe, zaključeno je 108 predmeta u kojima su riješeni problemi  bez upućivanja predmeta Sudu Evropske unije .

Rezime glavnih odluka i  relevantna saopštenja  dostupni su ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/inf_21_3440

Izvor : Evropska komisije

Slika: Google Images