Evropska  komisija  je 17. maja  2019.  objavila  Oglas za imenovanje  izvršnog direktora Zajedničkog  preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU)COM/2019/20038  (2019/C 169 A/01)

Zajedničko preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) je javno-privatno partnerstvo, čiji su članovi Evropska komisija, države učesnice  koje su države članice Unije ili države pridružene programu Horizon  2020. i članovi iz privatnog sektora, kao što su Evropska tehnološka platforma za računarstvo visokih performansi (ETP4HPC) i Udruženje za vrijednost velikih podataka (BDVA).

Zajedničko preduzeće EuroHPC ima sjedište u Luksemburgu.

Oglasom su definisani  formalini uslovi koje, na dan isteka roka za prijavu kandidati moraju ispunjavati u pogledu:

  • državljanstva (moraju biti državljani države članice Evropske unije, EGP-a ili EFTA-e);
  • odgovarajuće univerzitetske  diplome ;
  • radnog iskustva (najmanje 15 godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija na nivou za koju su osposobljeni, od čega najmanje pet godina mora biti stečeno u obastima koja su obuhvaćena aktivnostima Zajedničkog preduzeća, a traženo radno iskustvo mora biti stečeno nakon diplome;
  • najmanje pet godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija mora biti stečeno na radnom mjestu rukovododnog visokog nivoa u području relevantnom za radno mjesto;
  • moraju imati temeljno znanje jednog službenog jezika EU  i zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika EU.
  • moraju biti u mogućnosti da završe, na dan prijema u službu, pun mandat od četiri godine prije dostizanja starosne granice za odlazak u penziju. Za privremeno osoblje Evropske unije, starosna granica za penzionisanje definiše se kao kraj mjeseca u kojem osoba napuni 66 godina  .

Osim toga, kandidati moraju imati regulisanu vojnu obavezu ako ona postoji, predočiti odgovarajuće pisane preporuke o prikladnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i biti fizički sposobni obavljati ih.

Rok za prijavu ističe 19. juna 2019. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

Radno mjesto  dostupno je od 1. novembra  2019.

Dodatne informacije možete pogledati ovdje.

Integralni Tekst oglasa objavljen je  u Službenom listu EU,  C169 A, od 17. maja 2019. 

 

Slika: Google Images

Izvor: https://eur-lex.europa.eu