Evropska komisija u svom mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Evropske unije preduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom Evropske unije.  Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i oblasti politika Evropske unije,  nastoji da  obezbijedi  pravilna primjena prava Evropske unije  u korist građana i poslovnih subjekata, objavila je Evropska komisija.

U okviru oktobarskog paketa  donijete  su  odluke o kršenju koje  uključuju 62 službene opomene. Konkretno, oni uključuju 55 formalnih obavještenja i sedam dodatnih zvaničnih obavještenja, 36 obrazloženih mišljenja i jedno dodatno obrazloženo mišljenje, i sedam upućivanja na Sud pravde, uključujući jedan zahtjev za konsultacije u skladu s čl. 258-260. (3) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Komisija je, takođe, zaključila 216 predmeta u kojima su problemi s određenim državama članicama riješeni bez potrebe za njenim dodatnim postupanjem.

Rezime glavnih odluka i  relevantna saopštenja  dostupni su ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/inf_20_1687

Izvor : Evropska komisije

Slika: Google Images