Objavljen Poziv na podnošenje predloga br. EACEA-52/2019: program Evropa za gradjane – bespovratna sredstva za djelovanja 2020. (2019/C 420/09)

Ovim pozivom obuhvaceni su sljedeci potprogrami i mjere programa Evropa za gradjane:

Potprogram 1.: Evropsko sjecanje

—projekti evropskog sjecanja

Potprogram 2.: Demokratski angažman i gradjansko ucestovanje

—bratimljenje gradova

—mreže gradova

—projekti civilnog društva

Detaljni uslovi ovog poziva na podnošenje prijedloga, ukljucujuci prioritete, mogu se pronaci u programskom vodicu programa Evropa za gradjane na sljedecoj internetskoj adresi:https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en i na portalu FTOP

Slika: Google Images

Izvor:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.HRV&toc=OJ:C:2019:420:FULL