Evropska komisija objavila Poziv na podnošenje predloga u okviru Programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014.–2020.

Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila je sljedeći poziv na podnošenje predloga kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definisanima u Programu rada za 2018. u oblasti transevropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014.–2020.
Predlozi se podnose za sljedeće tri oblasti:

CEF-TC-2018-1: e-identifikacija i e-potpis;
CEF-TC-2018-1: Europeana;
CEF-TC-2018-1: sigurniji internet.

Ukupni okvirni budžet raspoloživ iznosi 30 miliona EUR.  Rok za podnošenje prijedloga je 15. maj 2018.
Dokumentacija za svaki poziv dostupna je na internetskoj stranici Instrumenta za povezivanje Evrope posvećenom telekomunikacijama:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals