Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu Evropske komisije objavila je konkurs za potprogram Kultura programa Kreativna Evropa za Podršku evropskim projektima saradnje u kategorijama:
• manji projekti saradnje (sufinansiranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11. decembar 2018.
• veci projekti saradnje (sufinansiranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11. decembar 2018.
Na službenim stranicama EACEA možete pročitati sve detalje poziva, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajući obrazac prijave (eForm)