Evropska komisija  objavila Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014.–2020.

Poziv  se odnosi na prioritet Jedinstveno evropsko nebo – SESAR, a okvirni budžet  iznosi 290 miliona EUR.

Rok za podnošenje predloga je 15. mart 2018.

Detaljno na linku